Within Realities
Alma Löv Museum of Unexp.Art 
Utställningen pågår 15 juni-1 sep 2019

 

Medverkande konstnärer: 

Tova Mozard - Jim Thorell - Matthias van Arkel - Helga Härenstam - Aleksandra Kucharska - Simon Klenell - Leo Tecosky - Simon Lerin - Bettina Hvidevold Hystad - Peter Johansson -Hanna Stahle -Anna Lidberg - Jonas Liveröd

 

I år arrangerar Alma Löv Museum en omfattande utställning med tretton samtida konstnärer med utställningstiteln Within Realities. Varje konstnär har tilldelats en egen sal i huvudbyggnaden Paleis Oranjestraat eller paviljong ute i naturområdet där de presenterar separata utställningar med egen tematik och ingångar inom verkligheter. I ett gränsland mellan fiktion och verklighet förflyttas vi i årets konstprojekt till ett utforskande av minnen, drömmar, det undermedvetna, förutsägelser om framtiden, skildringar av naturen och tillvaron som ibland rör sig bortom det vi förmår att uppfatta. 

 

I Alma Lövs huvudbyggnad presenteras Tovas Mozards fotografier som gränsar mellan det iscensatta och dokumentära, i filmsalen visas Mozards senaste film Psychic om ett sökande efter svar hos medium i Los Angeles, Matthias Van Arkels stora associativa väggmålning i silikon Dark Nature, Simon Lerin och Bettina Hvidevolds Elektroniska flora där växternas ljud omvandlas till musik genom GSR-sensorer, Jim Thorells oljemålning Coral husk carneval, Hanna Stahles surrealistiska rumsinstallation, samt Simon Klenells Jättedrömmar i form av lysande glasskulpturer.

 

I paviljongerna presenteras Aleksandra Kucharskas poetiska teckningar, Helga Härenstams installation Minnen från en främling med återblickar från minnen i ljudverk, samt In Waiting for What is to come med fotografier från nutid till 100 år tillbaka, Anna Lidbergs installation Utsikter mot undergången, nya teckningscollage av Jonas Liveröd, Leo Tecosckys och Simon Klenells glasinstallation Tropos som snurrar i 30 km/h och Peter Johanssons fyra meter höga portal med tunga kedjor placerad i skogsdungen. Bredvid den tillfälliga utställningen visas Alma Lövs permanenta samling. 

Utställningskatalogen innehåller texter om alla utställningar av konstskribenten Jessica Kempe. Publiceras på hemsida inom kort!

Varmt välkommen!

© 2014 Alma Löv Museum of Unexp. Art