Stort tack till bidragsgivare och sponsorer

 

Kulturrådet

Region Värmland

Iaspis

Kulturbryggan

Konstfrämjandet

Konstnärsnämnden

Svenska PostkodLotteriet

Region Halland

Övriga sponsorer

Bose

Citytryck Karlstad

Karl Hedin