Stort tack till bidragsgivare och sponsorer

 

Kulturrådet

Region Värmland

Iaspis

Kulturbryggan

Konstfrämjandet

Konstnärsnämnden

Svenska PostkodLotteriet

Region Halland

Övriga sponsorer

Citytryck Karlstad

Karl Hedin

© 2014 Alma Löv Museum of Unexp. Art