Frykens Fassbinder Festival

5-7 Juni på Alma Löv

 

Frykens Fjärde Fassbinderfestival är ett samarbete mellan Stockholms dramatiska högskola, Broby grafiska och Alma Löv Museum och äger rum på Alma Löv Museum i Värmland sommaren 2015.

 

Fassbinderfestivalen är ett evenemang som uppstod på intiativ av Harald Stjerne och Sara Broos och inleddes med en workshop i cinema dance i omgivningarna på Alma Löv Museum utanför Sunne sommaren 2011. Året därpå genomfördes Frykens Första Fassbinderfestival (FFFF) som ett samarbete mellan Stockholms dramatiska högskola, Broby Grafiska och Alma Löv Museum. Sommaren 2013 genomfördes en festival i miniformat (FAFF) och hösten 2013 arrangerade Stockholms dramatiska högskola en valbar kurs - Fassbindermaskinen - för studenter i årskurs två på kandidat- programmen. Kursen blev en framgång och har erbjudits som fristående kurs för yrkesverksamma under hösten 2014. Frykens Fjärde Fassbinderfestival är tänkt att bli en fortsättning på detta konstnärliga samarbets- och utvecklingsarbete.

 

 

Föreläsningar, filmvisning och gestaltning i Fassbinders anda kulminerar i ett uppspel för publik på festivalens sista dag. Festivalen är en plats för samverkan och konstnärlig experimentlusta och till evenemanget inbjuds lokala kulturutövare som både deltagare och publik.

 

 

 

 

 

Obs affischbild från 2014. Ny affischbild publiceras inom kort.