Konstens underrättelse verksamhet. 

Ett pärlband av aktiviteter, hemliga möten, träffar, workshops,  seminarier, avslöjanden, happenings, performances, filmer.

 

Ett nätverk av  CIA´s agenterträffas på obestämda tider, lämnar uppgifter från hela konstvärlden på CIA´s hemsida.

 

Alma Löv a nowhere girl from a nowhere country föddes under Stockholm Kulturhuvdstadsår, dog 2011, endast tretton år gammal. Hon begravdes på den nyöppnade begravningsplatsen för konst Burial A lX. Ur jorden uppstod CIA Center for Interactual Art. Alma löv med Codenamn Arma Roev styr som gen. dir. från underground den nybildade underrättelse verksamhet för konst.

 

CIA har redan kritiserats hårt för sina metoder, att med konsten som vapen få igenom sitt mål och för att få reda på sanningen och fiktionen. CIA har även försvarsuppgifter.

CIA är indelat i fyra avdelningar


Underrättelse, ansvarigt för insamlandet av upplysningar. Underavdelning Art Defense Operationer, ansvarigt för hemliga operationer med sikte på det ofarliga som är största hotet.


Vetenskap och teknik, ansvarig för den tekniska utvecklingen och nya rön, forskning.


Administration, som förutom administrationen också ansvarar för personalens välbefinnande.     

        

Public & Education, workshops, seminarier, uppträdande,visningar, utbildningar, publik verksamhet.
 

En person som är anställd och tränad inom byrån kallas internt för officer medan en person utanför byrån som rekryteras till att arbeta för CIA kallas för agent.

Under kommande året kommer diversa agenter, angivare och medlöpare att värvas bla via värvningskampanj på YouTube. 2012 ska ett antal redan utnämnda agenter disputera i Paleis Oranjestraat. Deras rapporter blir disputationsunderlag och kommer att publiceras in The Good Book.

Agenter : Vlees (East Asia) , Kaas (Latin America) samt Kop, Pavel Jong, (Pavel Turkey)  Sjoelbak och tvillingparet Olie och Bollen och nyförvärvade Baron Samedi alla med olika bevakningsområden

De flesta interna men även publika aktiviteter utförs i och på huvudkontoret Paleis Oranjestraat OestraAemtervik. I anslutning finns Hotell Tawotws Take A Walk on The Wild Side och ett sanatorium. På området finns även ett sextontal paviljonger som kommer att inredas våren 2012. Aktiviter, workshops seminarier föreställningar annonseras via hemsida  och andra internet media. Våren 2012 invigs även världens enda och första begravningsplats för konst Burial IX.


 

 

 

Vill du bli en av våra agenter? Skicka CV och personligt brev till agent Vlees >>> 

Center for Interactual Art - CIA

CIA are the eyes and ears of art - not the heart and soul

Agent Vlees på olika uppdrag

Arkitektskiss Olie och Bollens huvudkontor

Sjoelbak building