<

2008 - Present

 

Ett presentbord fyllt av samtidens konstnärliga uttryck 

ALMALÖV  10 år
Paleis Oranjestraat ny konsthall


Alma Löv Museum of E & U, en kulturhuvudstadssatsning som överlevde kulturåret 1998. 
Alma firar i år sitt tioårsjubileum med projekt PRESENT tillsammans med Jörgen Svensson och Anna Persson som i år firar 
50 resp. 40 år med fest på Alma Löv. Jörgen och Anna är årets co curators och har valt ut de konstnärer som ställer ut i sexton 
paviljonger. I år tas även den nya byggnaden Paleis Oranjestraat med tio rum/salar i bruk, här svarar Marc Broos för valet av utställare.
I projektet medverkar ett 30-tal svenska och internationella konstnärer. PRESENT är ett presentbord fyllt av samtidens konstnärliga uttryck.

Alma Löv Museums paviljonger:   Curators Jörgen Svensson och Anna Persson

Amanda Herman atriumpaviljong
Mikael Johansson perspektivpaviljong
Malin Bogholt glashuset
Leif Elggren göteborgspaviljong
Leif Skoog & Johan Sunesson hollandpaviljong
Marc Boswell videopaviljong
Sonja Nilsson plåtcontainer
Katti Lundh lusthuset
Staffan Mossenmark kafkapaviljong
Anna Persson julapaviljong
Sylvia Kochanska islandpaviljong
Carin Ellberg lettlandpaviljong
Erik Pauser stjärnpaviljong
Lina Selander finlandpaviljong
Anders Boqvist utomhus
Lisa Jeannin videorummet-Paleis Oranjestraat 

Paleis Oranjestraat :  Konstnärer curator Marc Broos

Karolina Holmlund målarsal - westrumsmall - östrumsmall
Anders Widoff westsal
AK Westin & Po Hagström westrum
Matthias van Arkel & Alex van de Belt östsal
Jan Cardell brorummet
Björn Perborg östrum
Peter Eskilsson & Karl Bergström & Pia Fagerberg &
Mattias Göthlin & Anna Plünning häststall
Barbara Ekström & Peter Truckenbrod utomhus
Staffan Jofjell permanent + dokumentationsprojekt

Framtiden är inte vad den har varit, kan inte förutses längre. The PRESENT is not anymore what it was/is. 
PRESENT  kan ju vara allt från poetiska gåvoceremonier, symboliska presenter till världens alla maktpersoner, 
fiktiva Nobelpris, ogåvor, motgåvor, föreliggande, ifrågavarande, lägga fram, komma in med, presentera, 
överlämna, lämna fram, framföra, framställa, gåva, skänk, nuvarande, innevarande, pågående, aktuell, nu levande, 
nu gällande, närvarande, redovisa, pågående.

Öppettider
7 juni – 22 aug dagligen 12.00 – 18.00    tel. 0565 30056  
Museum: Alma Löv Museum of E & U Konsthall: Paleis Oranjestraat Galleri: Tawotws (take a walk on the wild side)
Smedsby 108     68696 Östra Ämtervik   almamus@telia.com hemsida: fly.to/almalov


Med stöd av Region Värmland Stiftelsen för Framtidens Kultur  Sunne Kommun Konstfrämjandet i Värmland