<

2007 - Paleis Oranjestraat  

 -150 meter från Alma löv museums paviljonger       

 

I Alma Löv Museums sexton paviljonger och nya  Paleis Oranjestraat, tio salar visas:

 

Tolv konstnärer Nathalie Djurberg                       

fyra nya videoverk New movements i fashion 9.28-  Dumstrut 4.12 Madeleine the brave 6.13 On fire 2.37                      Carnegi Art Award 2007 DN Kulturkandidat 2008

Lars Brunström mekaniska skulpturer, årets Maria Bonniers stipendiat 2007

Anna Ekman  foto

Barbro Hemer tuschmålningar

Jan Cardell  ljudinstallation- orkester

Henk Visch skulptur

Han Hoogerbrugge interaktiv datorprojekt

Tommy & Angela Bergström    växtinstallation

Hanna Sköld  videoverk Tid för te

Karin Broos   måleri

Mieke Gerritzen  video Beautiful world

Sex konstnärer Grafik i stor format:Ernst Billgren Jan Håfström  Maya Eizin Öijer  Kristina Müntzing  Denise Grünstein Mari Rantanen                            

 

The Alma Löv Collection - personal favorites- bla : Jenny Holzer  Inflammatory Essays -

Gilbert and George  Planed 2007 - Karin Mamma Andersson Only the nights are new - Kathinka Ahlbom   MTV version - Hans Biezen  Jet - Annika von Hausswolff  Sad memories of pink - Jacob Dahlgren

 

ASC Assocation for Social Contribution- div. verk Konstprojekt Oranjestraat

Oranjestraat 2007 - 2008 *Byggverk* En plats för utställningar, performances, workshops.*Oranjestraat en plats var konstnärer kan bo och utforma projekt.  *Tio nya rum för konsten The Alma Löv Collection -  Genom inköp och generösa gåvor håller Alma Löv på att bygga upp en egen samling konstverk. Bla. finns representerat Annika von Hausswolff Karin Mamma Andersson Lena Cronqvist Jenny Holzer Maya Eizin Öijer Rolf Hanson Pia Mauno  Katinka Ahlbom Denise GrünsteinB Christian Larsson Jan Håfström   Kristina Matousch  Henk Visch Elly Strik Stijn Peeters Hulda Hakon Conny Blom Jacob Anckarswärd Hans Biezen Marie Louise de Geer Bergenstråhle Ernst Billgren Martina Muntzing  "Only the nights are new"  Karin Mamma AnderssonGrafik i stor format När Ikea gav ut grafik i begränsad upplaga av några av Sveriges mestkända konstnärer var detta en unik och av media och publikuppmärksammad händelse. Sex konstnärer deltog i satsningen; ErnstBillgren, Jan Håfström , Denise Grünstein, Maya Eizin Öijer, MariRantanen och Martina Müntzing. Verken är signerade och numrerade ochvisades samtidigt på Ikea i olika länder. När Ikea öppnade sina dörrar i alla Svenska varuhus ringlade en lång kö förväntansfulla  intresserade utanför. Verken såldes slut inom en timme på alla svenska Ikea varuhus. Alma Löv Museum förvärvade verk av alla deltagare och visar denna unika Ikea satsning i Alma Löv Museums paviljonger, samlingen som inte har  visats förut på någon utställning. Förutom konstverken har vi till varje bild valt en Ikea soffa ur serien Klippan. 

 

ALMA LÖV fick 2007 års Dynamo stipendium från Konstnärsnämnden

PRESSMEDDELANDE 2007-08-24 <>Marc Broos, skaparen av Alma Löv Museum, tilldelas Sveriges bildkonstnärsfonds Dynamostipendium på 100 000 kr.Den offentliga utdelningen av stipendiet äger rum den 3 september kl 18 i Konstnärsnämndens nya lokaler på Maria skolgata 83 i Stockholm. Marc Broos kommer då att presentera sitt arbete med att skapa Alma Löv Museum i värmländska Östra Ämtervik. Här följer styrelsens motivering: "Bildkonstnärsfondens  Dynamo-stipendium utdelas till en person som på eget initiativ driver en verksamhet som kommer form- och bildkonstnärerna till godo, som skapar arbets- och visningsmöjligheter utanför de etablerade institutionerna och har ambitionen att stödja även de nya konstnärskapen.

 

Det är ingen som kan förneka att det slår gnistor om Marc Broos. Hans rastlöshet har genererat energi till svenskt konstliv i nära ett decennium. Född i Eindhoven –  en stad som verkligen sprider ljus över världen – har han hållit kvar sina kontinentala kontakter, fast han rotat sig allt djupare i den värmländska jorden. Upprinnelsen till hans pågående projekt var att skapa ett alternativ till Kulturhuvudstadsårets stockholmsfixering. Det har han verkligen lyckats med – i Östra Ämtervik är det ”kulturlandsortsår” varje år.

 

Marc Broos skapelse heter The Alma Löv Museum of Experimental & Unexp. Art, där “unexp.” kan stå för “unexpected”. Inte så sällan är hans projekt just både överraskande och oväntade. Inte bara för publiken utan ibland lika mycket för honom själv. En riskabel svaghet som han vänder till överrumplande styrka. Alma Löv är en återkommande utställning, men också en form av gästateljéer, en skiftande konstnärskoloni – och en konstsamling. Embryot till ett museum som med tiden kommer att kunna mäta sig med dem i våra storstäder. Det senaste tillskottet är Palejs Oranjestraat – som givit tio nya rum till konsten. Bildkonstnärsfondens styrelse var helt enig om att Marc Broos skulle ha Dynamo-stipendiet. Att det blev i år var inte en dag för tidigt. Vi gratulerar honom och vet att slantarna kommer att spenderas väl – på konstnärer."