<

2002 - The Human Body in Return

 

29 mars- 29 Maj

Efter fyra års verksamhet med konstprojekt från andra länder, andra delar av landet vill vi nu för första gången presentera ett konstprojekt med värmländsk prägel. A. L.  Museum har bjudit in värmländska organisationer, föreningar, institutioner och grupper att som "curators" presentera konstprojekt på temat The Human Body In Return i var sin  paviljong.

 

The Human Body in Return

 

1. Rackstad Museet Arvika

2. Konstfrämjandet i Värmland

3. Kristinehamns Konstmuseum

4. Fria Kulturcentrum Karlstad

5. Konstnärernas Kollektiv Verkstad

6. Värmlands Konsthantverkare

7. Värmlands KonstnärsFörbund

8. Reforma Konsthantverk Kollektiv

9. Kyrkeruds Est. FHS

10.Unga Värmlänningar

 

 Dessa 10 arrangörer har bjudit in 50 konstnärer för att utforma sina paviljonger.  I femton paviljonger & huvudbyggnad  - Värmlands egen Art Fair . Följande 50 konstnärer deltog av ovannämnda arrangörer: 

Lennart Alves Annica Berglund Tommy Bergström Eva Bodin Lars Bodin Per Brandstedt Karin Broos Gunilla Cedmar Karl Chilcott Thomas Christensson Lars-Uno Ericsson Mona Falk Rolf Gustafsson Britt-Inger Hansson Jonas Holmström Margaretha Jansson  Björn Molin Morgan Johansson Hildegun M. Jones Steven Jones B Christian Larsson Dan Lekberg Lars Lerin Angela Lind Bergström Robert Lindahl Evert Lundberg Ann Lönn Ulla Magnusson Mona Nylin Veronica Odén K.G.Ohlsson Lorraine Rantala Ditte Reijers Niclas Stenholm Kjell Sundberg Eva Vogel Kerstin Wessberg Per Westling Stefan Westling Jörgen Zetterquist Peter Örtendahl  samt tio elever Kyrkeruds Folkhögskola årskurs 2

 

The Human Body in Return II 
8 juni - 22 aug  Island

En större satsning på Island "The Human Body in Return" 
I sommar  satsar vi på isländsk konst. From 8. juni tom 22 aug visar Alma Löv Museum experimentell konst på temat The Human Body in Return. 14 isländska konstnärer samt en gästkonstnär från Mexico visar verk i var sin paviljong. 
Isländsk konst har väckt intresse särskilt för sin mångfald och särpräglade individualistiska natur. Generellt vidareutbildar sig de isländska konstnärerna internationellt, framförallt i Europa och i USA. De flesta återvänder sedan till sitt hemland med nya kunskaper och influenser som ständigt förnyar den isländska konsten. 
Konstnärerna som kommer hit kan sägas vara av två “generationer”, dels de som är födda på 50-talet, dels på 60-talet; den yngsta är född ‘71. Några av de äldre konstnärerna har tidigare visat sina verk i Sverige medan den yngre generationen är helt okänd för svensk publik.

Arrangörer på Island: 
Halldór Björn Runólfsson, lektor Konsthögskolan Reykjavik, Island, redaktör Konsttidningen NU - The Nordic Art Review 
Erla Thórarinsdottír, konstnär Island

Gabriela Fridriksdóttir

Gudrún Vera Hjartardóttir

Sara Björnsdóttir

Ilmur Stefánsdóttir

Erla S. Haraldsdóttir & Daniela Franco (Mexico)

Steingrímur Eyfjörd

Svava Björnsdóttir

Jón Oskar

Margrét H. Blöndal

Egill Sæbjörnsson

Hulda Hákon

Daníel Magnússon

Erla Thórarinsdóttir

Ásmundur Ásmundsson

 

My Body is over the ocean  2002 Konstprojekt i femton   paviljonger : 
 

Årets tema 
På 70-talet var "My Bonny is over the ocean" en populär sång. Muséets organisatör Marc Broos hade som liten ett holländskt hembiträde. Hon  sjöng, omedveten om den felaktiga texten, i stället "My body is over the ocean, my body is over the sea...oh bring back, bring back, bring back my body to me to me..."  Ingen i familjen  avslöjade det felaktiga i texten. Hon sjöng inlevelsefullt och man hörde längtan i hennes röst. " Last night when i layed on my pillow I dreamt that my body came back to me. Trettio år senare blir hembiträdet upphovskvinnan till titeln / temat för Alma Löv Museums projekt 2002; som kretsar kring kroppen, "The Human Body in return".