<

1999 - Make a memory

 

Den som varken ser framåt eller bakåt den får se upp. (Henrik Tikkanen)

 

Ett millennium går mot sitt slut och med tanke på detta presenterade vi  1999 konstprojekt med temat; "Make A Memory". Något slags bokslut med aningar om framtiden. 


De som formulerade tankar och problemställningar i "Make a Memory" var bl a de yngre,  framtiden, framtidens konstnärer. Vilka tankar, vilka förväntningar inför framtiden finns hos de framtida konstnärerna? Vilka indikationer finns och utgör dessa något mått. Kan vi ana, kan vi förutse hur konsten, det nya århundradet kanske kommer att se ut ?

 

Deltagande konstnärer:

I var sin paviljong: 
Stijn Peeters, Holland 
Martin Boxtel, Belgien 
Marc van Zanten, Irland 
Hans Biezen,  Sverige 
Angela Lind Bergström, Sverige                           
Staffan Jofjell, Sverige                                              
Karin Hemer Broos, Sverige  

  

I café & paviljong: 
Land of Clay       Keramik/skulptur från Holland

 

Utomhus: 
Henk Visch,  Holland 

 

Valands Konsthögskola Göteborg under ledning av Jörgen Svensson, och Anna Persson 

Helena Backman  utomhus  
Kristian Berglund utomhus  
Conny Carlsson container  
Patrick Dahlberg g´borgspav.  
Karin Elmgren  reception  
Kajsa Eriksson göteborgspav.  
Katarina Friberg glashuset  
Anna Fröman reception  
Charlotte Karlsson g´borgsp.  
Runo Lagomarsino  café  
Patric Larsson göteborgspav.  
Pia Mauno  g´borgspav, glash. Kristina Müntzing utomhus  
Jesper Norda glashuset  
Kristian Oliveberg g´borgsp.  
Björn Perborg utomhustoalett  
Helena Roos utomhus  
Anna Rosenberg g´borgspav  
Christina Skårud g´borgspav.  
Morgan Stenman  utomhus  
Erland Stålberg göteborgspav.  
Linda Tedsdotter reception  
Johanna Tymark lekstugepav.  
Rita Winde göteborgspav.  
Theo Ågren utomhus 

 

 

Grafikskolan i Stockholm under ledning av Peter Johansson     

 

Isak Bergh            
Mats Bergqvist                      
Johanna Björkqvist              
Britta Henley                         
Anne Li Karlsson                

Jenny Mörtsell 
Jessica Nordström      
Leicy Olsborn                
Lena Oja utomhus &      
Anna Strid