<

2000 - Living Unit Living united

 

Är människan en halvöppen dörr som leder till ett rum för alla ? 
 

Konstprojekt - konst - utbildning - kommunikation - ny teknik 

 

The A.L.Museum of E & U : 

Ett projekt som ständigt förnyas, utvecklas. A.L. Museum vill vara en tummelplats för ideer, nytänkande och forskning.  År 2000 presenterar vi ett unikt konstprojekt/experiment Living Unit-Living United. 
 

Projektidén: 
Kultur, utbildning, information, ny teknik sammanförs, samverkar i olika former.  Olika grupper blir aktivt delaktiga i konstprojekt Living Unit Living United. Deltagarna, tex. universitetsstuderande,   kommer under några dagar att bo mitt i ett konstprojekt. Små grupper kommer att arbeta och delta i projektet i de totalt tretton paviljongerna som ingår i A.L. Museum och som finns utspridda i en skogsdunge nära sjön Fryken.

 

Program: 
Programmet är en samverkan av kulturella aktiviteter i projektform; forskning, tematisering. Både teoretiskt och praktiskt arbete utförs. Kulturutövare tex. medverkande från teater, bildkonstnärer (skulptur-målar ateljé), författare, musiker samt tex. universitets personal ansvarar för programmet som utförs som projektarbete, studier, seminaria.

 

Konstprojekt: 
Området som deltagarna kommer att bo och arbeta i består av tretton paviljonger i en skogsdunge. Paviljongerna (living units) utformas och inreds av olika konstnärer. En paviljong (Living Unit) utformas (av elever från Kungliga Konsthögskolan i Stockholm) som “sovsal” med sängar i tre våningar , en paviljong blir föreläsningssal, en annan paviljong blir tehus. Tom. en biograf med videoprojektor och öppen konstateljé är planerad.  Små grupper bor mitt i konstområdet. Deltagare kan komma från olika intresseområden, från olika länder. Grupper, tex. studerande från Tyskland möter studerande eller arbetslösa från Sverige under tre, fyra dagar. (Living United). Tillfälliga besökare har tillträde till området och kan delta i tex. föreläsningar i mån av plats. Material från olika grupper sparas och blir tillgängligt för kommande besökare. På området och i paviljongerna utförs konstprojekt med konstnärer från olika länder. Kontakter har tagits med några intressanta video och installationskonstnärer från Canada och England. 

 

Deltagare Living Unit Living United 2000

Living Unit Living United sommaren 2000 
I tretton paviljonger:

Kungliga Konsthögskolan Stockholm 
Jennifer Espling 
Peter Echer 
Sara Kristoffersson 
Tilda Lovell 
Richard Svensson 
Henric Westlund 
 installationer /boprojekt i bla.“Sovpaviljong”

Nina Bondeson Göteborg 
 “Signora Canedottos skola för hundrädda”, grafik

Anders Petersen 
 fotoprojekt “Ingen har sett allt”

Max Streicher Canada 
 skulptur/ installation “Inflatable sculptures”

Lotte Benning Holland 
 målningar installation

Tilman Küntzel Tyskland 
 ljudinstallation "Triad generated by sun intensity"

J.C. Pascal  Frankrike  Lonely Boy 
 installation “Always something to be”

Living Units 
 fotoprojekt, ungdomar från Sverige & Danmark

THROW OF A DIE 
Ove Hemer &  Eastwater Productions

Förklara Konst för en död Hare 
Ditte Reijers &  Eastwater Productions

You Can always see what you want 
Carin Ericcson - E.W. Prod. i tehuset

Frö - växt - barby - installation i Glashuset 
Eastwater Productions

Matpaviljong installation inredning 
Frans Wester Belgien

Lonely Horse  i utepaviljong 
Total Art Control

MEXICO -installation i Tysklandpaviljong 
Total Art Control